Obchodní podmínky

1. Kontakt

Provozovatelem internetového obchodu Koupelny SEN je firma Petr Diviš, s.r.o., která je prodejce veškerého nabízeného zboží, zajišťuje jeho prodej, záruční servis a náhradní díly. Pozáruční servis zajišťuje výrobce/dovozce, dle záručního listu.

PETR DIVIŠ, s.r.o., Na výsluní 3, 100 00 Praha 10
Mobil: 777 699 007
E-mail: info@koupelny-sen.cz

IČO: 27943585
DIČ: CZ27943585
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 107824309/0800

2. Způsob platby

Jak je zboží možné uhradit:

  • dobírkou – v hotovosti při předání objednaného zboží. Částku (peníze), plnou kupní cenu, předáte dopravci-řidiči, ten Vám vydá stvrzenku o zaplacení (faktura-daňový doklad je přibalen v balíku)
  • předem (bankovním převodem na náš účet)
  • Změna fakturačních údajů po vystavení dokladu je zpoplatněna částkou 95,– Kč s DPH. Sazba se týká zejména změny údajů na faktuře, jakými jsou např. jméno, název firmy, IČO, ulice atp. nebo bez jakýchkoliv údajů na faktuře.

3. Doprava

Informace o způsobech dodání a cenách najdete na stránce Doprava

4. Dodací lhůty

Pokud je zboží skladem je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží od 2 do 5 pracovních dnů, v ostatních případech jej obdržíte zpravidla do 10 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás o tom informovat. Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesný termín dodání konkrétního zboží, prosím kontaktujte nás.

5. Převzetí zásilky kupujícím

Při převzetí nadměrné zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce-řidiče rozbalte zboží z originálních obalů a přesvědčete se, že je zboží které jste obdrželi nepoškozené. Pokud tomu tak je ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte, v případě české pošty ihned informujte místní poštovní oddělení o poškozené zásilce a samozřejmě i náš obchod vodovodni-baterie.cz. Napište na náš email z jakých důvodů jste nepřevzali zásilku, případně co je na převzaté zásilce poškozeno. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

Pokud jste převzali neporušený balík České pošty, je ve Vašem zájmu bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout. O dalších případných závadách a nedostatcích nás informujte telefonicky nebo písemnou cestou (dopis nebo email) do tří dnů od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dokladu o zaplacení.

6. Odstoupení od smlouvy

Při zjištění závady, kterou bude kupující považovat za reklamaci nejprve kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky pro urychlení vyřízení reklamace. Po telefonické dohodě na dalším společném postupu vyplní kupující Reklamační list. Reklamační list si kupující může vytisknout zde popřípadě si jej vyhotoví sám . Reklamační list musí obsahovat: datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady. Reklamační list přiložte spolu s kopií dokladu o zaplacení ke zboží a zboží zašlete na adresu prodávajícího běžným balíkem popřípadě zboží doručte osobně.Prodávající se k reklamaci vyjádří co nejdříve ode dne jejího obdržení.

V případě vracení zboží NEPOSÍLEJTE zboží NA DOBÍRKU !
Dobírky nepřebíráme !

7. Záruka – reklamace

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců pokud není uvedeno u jednotlivých položek e-shopu jinak. Zboží u kterého je vyžadována odborná instalace firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána. Ihned po zjištění jakékoli závady na zboží, kterou chcete reklamovat, nás o tomto neprodleně informujte na naše telefony a e-maily viz. kontakty. My se k reklamaci vyjádříme co nejdříve, nejpozději do 10ti dnů. Standardní uplatnění reklamace je v místě sídla naší firmy viz. kontakty Pokud nebude telefonicky nebo emailem dohodnuto jinak , tak reklamace uplatňujte na adrese naší firmyviz. kontakty.

8. Odstoupení od smlouvy

14-ti denní záruka vrácení peněz!

Aby pro vás bylo nakupování v eshopu opravdu bez rizika, řídíme se zákonem 367/2000 Sb. a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím. Občanský zákoník (Zákon 367/2000 Sb.) se netýká firem nakupujících na IČO!

Podmínky vrácení peněz:

  • zboží musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje
  • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím
  • zboží odeslat běžným balíkem, popř. osobně doručit na adresu provozovatele e-shopu
  • v přiloženém dopise uveďte způsob jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží
  • zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu

V případě vracení zboží NEPOSÍLEJTE zboží NA DOBÍRKU !
Dobírky nepřebíráme !

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).

Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží Vám bude obratem zaslána zpět částka odpovídající prodejní ceně zboží na Váš účet, popřípadě poukázána složenkou (uveďte v průvodním dopise).

Zákonné vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů se NETÝKÁ osob jednajících v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

9. Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Ceny uvedené v internetovém obchodu KOUPELNY SEN jsou včetně DPH. Dle dále uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za balné a poštovné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům a nezahrnují související dekorace, plnění nebo doplňky. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).